Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej bez miary zawładnęły umysłami i sercami jankowickich i świerklańskich gimnazjalistów. Po projektach „Polskie Nekropolie Wschodu” ( jesień 2010 i wiosna 2011 roku) związanych z cmentarzami: Łyczakowskim we Lwowie oraz na Rossie w Wilnie, przyszedł czas na kolejne działania i niezwykłą podróż „Śladami Henryka Sienkiewicza”. Podczas liczącej ponad tysiąc kilometrów drogi do Chocimia  odwiedziliśmy: Lwów, Olesko, Podhorce, Złoczów, Poczajów, Krzemieniec, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Jazłowiec  Buczacz.

Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia rozpoczęły się odpowiednio wcześniej. Jego uczestnicy musieli zapoznać się z powieściami „Ogniem i mieczem” i „Pan Wołodyjowski” a także z ich adaptacjami filmowymi w reżyserii Jerzego Hoffmana. Warunkiem udziału w tym projekcie było pozytywne zaliczenia testu znajomości biografii Sienkiewicza i wspomnianych wyżej dzieł. Kolejnym etapem były warsztaty fotograficzne oraz przygotowanie, w czteroosobowych grupach, prezentacji na temat odwiedzanych miejscowości. Przedstawiano je podczas zwiedzania kolejnych miejscowości.

Patronat honorowy nad projektem objął prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek- przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który w liście do młodzieży i nauczycieli napisał między innymi: „…Państwa przedsięwzięcie wpisuje się idealnie w cele realizowane przez europejskie instytucje, gdzie poprzez partnerstwo wschodnie należy poszukiwać możliwości przełamywania stereotypów i szukać linii porozumienia pomiędzy narodami, co możemy osiągnąć dzięki poznaniu ważnych symboli wspólnej historii. Mam nadzieję, że Wasz projekt zakończy się sukcesem i będę gościł w Parlamencie Europejskim najlepszych uczniów z obu szkół wraz z opiekunami wiosną przyszłego roku”.

            Sama podróż, w dniach 3-7 października 2011 roku, pozostanie na długo w pamięci  jej uczestników. Niezwykłe wrażenie wywołały na nas dawne kresowe twierdze i rezydencje magnackie. Szukaliśmy ocalałych, niestety nielicznych już, śladów polskości. Zachwycała nas atmosfera miejsc związanych ze stykiem wielu kultur i religii. Wsłuchiwaliśmy się w „śpiewny” język miejscowych Polaków. Muzycznym ozdobnikiem  podróży była piosenka W. Kilara i J. Lutowskiego „W stepie szerokim” idealnie wpisująca się w krajobrazy oglądane zza szyby autokaru. Uczestnicy wyprawy wykonali setki zdjęć, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego nasze działania.

Projekt został dofinansowany przez wójta gminy Świerklany. Mamy więc nadzieję, że stanie się tak również  kolejnym razem. W planach mamy wyprawę na Białoruś, tym razem „Śladami Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej”.