Polskie nekropolie wschodu” to projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach oraz Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. Bierze w nim udział po dwudziestu uczniów, nominowanych przez nauczycieli, z każdej ze szkół. Patronat nad przedsięwzięciem objął wójt gminy Świerklany- Stanisław Gembalczyk. Realizatorzy założyli sobie następujące cele: kształtowanie świadomości historycznej uczniów, wzbudzanie poczucia dumy z mało znanych wydarzeń historii ojczystej, wyrabianie nawyku świadomego i aktywnego uczestniczenia w imprezach szkolnych, doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem technicznym, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i prezentacji swoich osiągnięć. Projekt składa się z trzech etapów, z których każdy związany jest z inną nekropolią. Pierwszy z Cmentarzem Łyczakowskim we Lwowie i z Cmentarzem Orląt Lwowskim, drugi z Cmentarzem na Rossie w Wilnie a ostatni z Cmentarzem Wojennym w Katyniu. Realizację całości zaplanowano na okres dwóch lat.

Głównym aspektem działań pierwszego etapu był wyjazd do Lwowa, który jednak w niczym nie przypominał zwyczajnej szkolnej wycieczki. Przed podróżą gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach historycznych prowadzonych przez dr Aldonę Urbanek zatytułowanych „Dawny i dzisiejszy Lwów” oraz w zajęciach „Kadrować czy nie” poświęconych zasadom fotografowania a prowadzonych przez nauczyciela mgr. Artura Zawiasę.

            Z bagażem wiedzy i umiejętności wyruszono do Lwowa. Tam pod opieką doświadczonego pilota uczestnicy projektu poznali ciekawe miejsca związane z wielowiekową historia tego miasta. Wypełniali zastawy zadań przygotowanych przez nauczycieli, robili zdjęcia oraz gromadzili materiał filmowy. Nauczyli się przedwojennej piosenki „Tylko we Lwowie” z repertuaru lwowskich batiarów Szczepcia i Tońcia. Na cmentarzu Orląt Lwowskich uczniowie złożyli  kwiaty na mogiłach obrońców tego miasta i Wschodniej Małopolski z lat 1918-1920.   Po powrocie przyszedł czas na podsumowanie wyjazdu. W czasie prezentacji, w której uczestniczyli poza uczniami ich rodzice i patron projektu, pokazano filmy zrealizowane przez gimnazjalistów. Z setek zdjęć wybrano i nagrodzono najlepsze. Uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, zaskakując trafnością i niekonwencjonalnością spostrzeżeń. Dotyczył one zapachów i smaków Lwowa, welokulturowości i niezwykłości tego miasta a przede wszystkim zachowanych w nim śladów polskości. Wspominano wzruszające rozmowy z rodakami mieszkającymi we Lwowie i z rówieśnikami z Ukrainy. W pamięci uczestników pozostał zapach i smak lwowskiej czekolady, pirożków i pilmieni. Byli także pod wrażeniem piękna  lwowskiej  opery. Gimnazjaliści z ogromnym wzruszeniem opowiadali o emocjach, które towarzyszyły im, gdy pochylali się nad mogiłami: Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Artura Grottgera, Władysława Bełzy, Stefana Banacha, Seweryna Goszczyńskiego a szczególnie młodych obrońców Lwowa.

 Imprezę zakończyła degustacja specjałów ukraińskiej kuchni.  Patron projektu oraz rodzice uczestników i sponsorzy zapewnili o swojej pomocy przy realizacji kolejnego wyjazdu. Wiosną 2011 roku uczniowie i ich nauczyciele wybierają się do Wilna, a jesienią  do Katynia.