Strona główna - Biblioteka - Świetlica - Stacja meteo - Koło astronomiczne ALBIREO - UKS Junior - Galeria
menu

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach powstało na mocy Uchwały nr VII/51/99  Rady Gminy Świerklany z dnia 29 marca 1999 roku.

Nasza szkoła jest placówką środowiskową. Jej misja, program wychowawczy i program rozwoju opierają się na trzech podstawowych wartościach uznawanych przez społeczność lokalną; to: praca, rodzina, Kościół.  Jesteśmy także  szkołą dbająca o wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny uczniów, rozwijającą talenty, pozwalającą na zdobycie takiego bagażu wiedzy i umiejętności, który pozwoli im na właściwe funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Oferta dydaktyczna szkoły:

 • praca z uczniem zdolnym
 • praca z uczniem mającym problemy w nauce
 • zajęcia dodatkowe ze wszystkich  przedmiotów objętych programem nauczania
 • dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych
 • koła zainteresowań

Nasza szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia. Dbamy o to, aby systematycznie ją wzbogacać i uatrakcyjniać, wychodząc tym samym naprzeciw obecnym wymogom edukacyjnym.

Pracownia chemiczna i biologiczna

Jest wyposażona w dygestorium, które umożliwia bezpieczne prowadzenie podstawowych doświadczeń. Dzięki temu uczniowie mogą brać aktywny udział w prowadzonych doświadczeniach  i eksperymentach.

Pracownia języka angielskiego

Jest wyposażona w tablicę multimedialną współdziałającą z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem  multimedialnym

Pracownia komputerowa

Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczne w pracowni komputerowej  z oprogramowaniem Windows. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową.

Pomoce dydaktyczne

Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Poza tablicami interaktywnymi  maja do dyspozycji  mikroskopy, telewizory, odtwarzacze kaset VHS oraz płyt DVD i CD, aparaty fotograficzne, projektor multimedialny ekrany, plansze dydaktyczne i filmy edukacyjne.

Szkolna szatnia

W naszym gimnazjum uczniowie mają do dyspozycji własne szafki zamykane na klucz, w których mogą bezpiecznie przechowywać rzeczy osobiste.

Radiowęzeł szkolny

Dzięki niemu ułatwiona jest wewnątrzkolna komunikacja. Szybko  można  przekazać  ważne informacje,  ale również przygotowane przez uczniów audycje i programy literacko- muzyczne. Jest ono także źródłem przekazu informacji pomiędzy dyrekcja szkoły a uczniami..

Aula

Stanowi centrum życia kulturalnego szkoły. Tutaj odbywają się wszystkie ważne uroczystości, takie jak np.: rozpoczęcie i zakończenie  roku szkolnego, okolicznościowe akademie, itp. Wykorzystywana jest także do występów muzycznych, szkoleń i prelekcji.

Ponadto na terenie budynku znajduje się sklepik szkolny oraz stołówka.

 


Jest tylko jeden sposób nauki - poprzez działanie”.

                                                                                  Paulo Coelho
 

KOŁA PRZEDMIOTOWE W SZKOLE

            W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie naszego gimnazjum mają do wyboru 12 kół zainteresowań oraz zajęcia wyrównawcze i artystyczne, dzięki którym mogą nie tylko poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, ale także realizować swoje pasje i miło spędzać czas. 

koła zainteresowań:

 • matematyczne- opiekun mgr K. Michalik- Kuśka

 • historyczne- opiekun mgr A. Zawiasa

 • techniczne- opiekun mgr I. Dziadek- Czarnecka

 • fotograficzne- opiekun mgr M. Majtyka, mgr A. Zawiasa

 • języka niemieckiego- opiekun mgr K. Słaboń

 • teatralne- opiekun M. Szulik

 • biblijne- opiekun ks. T. Kalisz

 • biblijno- liturgiczne- opiekun ks. K. Szota

 • miłośników biblioteki- opiekun mgr I. Niestolik

 • dziennikarsko- radiowe- opiekun mgr A. Niemczyk

 • muzyczne- opiekun mgr M. Ochojski

 • edukacja dla bezpieczeństwa- opiekun mgr M. Krawczyński

zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze i artystyczne:

 • z matematyki- mgr E. Cwanek- Furtak,  mgr K. Michalik- Kuśka
 •  z fizyki- mgr inż. P. Bernacki
 •  z chemii- mgr D. Chamera
 •  z języka polskiego-mgr D. Dudek,  mgr A. Niemczyk, M. Szulik
 •  z języka niemieckiego- mgr A. Karpińska
 • przygotowujące do egzaminów (j. ang.)- mgr B. Nogły, mgr P. Grodowczyk
 • z rękodzieła artystycznego- mgr I. Sobik
 • artystyczne- mgr K. Szaboń, mgr M. Skrobol
 • sportowe- mgr D. Kaszyca, mgr D. Szymura
 • trening ortograficzny- mgr H. Maciończyk


Info

Linki

                                                                                                                                                                   Szablon pochodzi ze strony www.d4u.glt.pl