Strona główna - Biblioteka - Świetlica - Stacja meteo - Koło astronomiczne ALBIREO - UKS Junior - Galeria
menu

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Regulamin przyznawania tytułu

„ABSOLWENT ROKU ………..”

            Tytuł „Absolwenta roku …” oraz pamiątkową statuetkę po ukończeniu gimnazjum otrzymuje uczeń, który:

 

  1. Uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły wysoką średnią:

      najwyższa średnia ocen         .................. 10 pkt

                                                 ...................  8  pkt

                                                 .................... 6  pkt

  1. Uzyskał wysoką punktację z egzaminu gimnazjalnego:

      najwyższy wynik                   .................. 10 pkt

                                                 ...................  8  pkt

                                                 .................... 6  pkt

  1. Miał duże osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

      Laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim –

      za każde osiągnięcie            ......................... 10 pkt

      (bierzemy pod uwagę każde osiągnięcie)

      Finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego –

      za każde osiągnięcie             .........................  8 pkt

      (bierzemy pod uwagę każde osiągnięcie)

      Osiągnięcia w innych konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym

                                               ............................ 6 pkt

      (można brać pod uwagę dwa osiągnięcia – po 3 pkt. za osiągnięcie)

  1. Wyróżniał się wysoką aktywnością społeczną w szkole (punkty przyznaje

       Rada Pedagogiczna w drodze tajnego głosowania):

                                                  .................. 10 pkt

                                                  ...................  8  pkt

                                                  .................... 6  pkt

5. Wyróżniał się wysoką kulturą osobistą                                                                                             od 6 - 10 pkt

Łączna suma uzyskanych punktów zdecyduje o przyznaniu tytułu.

 Uwaga:

Aby ubiegać się o tytuł „Absolwenta roku….”uczeń powinien spełniać przynajmniej dwa wymagania”

 

 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

 

 

Absolwent roku 2001/2002    

 

                            

 

Hanna Kuś     

 

 

 

Absolwent roku 2002/2003             

                                            

    

                                                 

         Karolina Kuś                 

 

 

 

Finalista Wojewódzkiego

Konkursu Fizycznego 2002/2003

 

 

Bartosz Bernacki

 

 

 

Absolwent roku 2003/2004             

Finalista Wojewódzkiego

Konkursu Matematycznego 2003/2004

 

 

 Szymon Gładysz

 

  

Finalista Wojewódzkiego

Konkursu Matematycznego 2003/2004

 

                            

Wojciech Rakszawski

 

 

 

 

Absolwent roku 2004/2005

 

 

Katarzyna Wilk

 

 

 Finalista Wojewódzkiego

Konkursu Geograficznego 2004/2005

 

 

Aleksander Barton

 

 

Finalista Wojewódzkiego

Konkursu Matematycznego 2004/2005

 

 

Szymon Barton

 

 

 

 

Absolwent roku 2005/2006

 

 

Marta Graca

 

 

 

 

Finalista Wojewódzkiego         

Konkursu Matematycznego 2006/2007

 

 

Adam Kuś

 

 

 

Absolwent roku 2007/2008

 

 

Marta Buchalik

 

 

 

 

Absolwent roku 2008/2009

 

 

Kamila Dydlińska

 

 

 

 

Absolwent roku 2009/2010

 

 

Justyna Garus

 

 

 

 

Absolwent roku 2010/2011

 

 

Justyna Szustkiewicz

 

 

 

 

Absolwent roku 2011/2012

 

Laureat Wojewódzkiego         

Konkursu Przedmiotowego z Biologii

 

 

Patrycja Stania

 

 

Laureat Wojewódzkiego         

Konkursu Przedmiotowego z Biologii

 

 

Bartosz Tumula

 

 

 

 

Absolwent roku 2012/2013

 

 

Klaudia Chrószcz

 

 

 

 

Absolwent roku 2013/2014

 

 

Anna Mazur

 

 

 

 

Absolwent roku 2014/2015

 

Angelika Przeliorz

 

Finalista Wojewódzkiego         

Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego

 

Arkadiusz Kopiec

 

 

Absolwent roku 2015/2016

 

Julia Kaszyca

 

Info

Linki

                                                                                                                                                                   Szablon pochodzi ze strony www.d4u.glt.pl