Strona główna - Biblioteka - Świetlica - Stacja meteo - Koło astronomiczne ALBIREO - UKS Junior - Galeria
menu

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Historia


„Wymagajcie od siebie nawet wówczas, kiedy inni od Was wymagać nie będą”.

Jan Paweł II

„Przyszliśmy na świat 1 wrzenia 1999r. jako „dziecko” kolejnej reformy systemu oświaty   w Polsce”. Od tego dnia rozpoczęła się historia naszej szkoły. Skromna, wręcz uboga baza materialna, przedwojenny budynek dydaktyczny przy ul. Prostej 2, ciasne sale lekcyjne, piwnica zaadoptowana na salę gimnastyczną, to wszystko, co otrzymaliśmy na dobry początek. Dyrektorem został Norbert Niestolik, który z pomocą zaledwie kilku nauczycieli przystąpił do intensywnej pracy. Placówka zaczęła żyć własnym życiem. Pojawiły się pierwsze radości i sukcesy uczniów oraz nauczycieli, ale także smutki oraz porażki. Rzeczywistość szkolna, którą  tworzyło 54 uczniów w 2 oddziałach klasowych. Kolejny rok to zwiększona ilość dzieci i więcej zatrudnionych nauczycieli przy, niestety, niezmiennej bazie lokalowej. Pełna zapału kadra pedagogiczna, nie zrażając się trudnościami, realizowała założenia reformy. Rozgłos szkole przyniosło otwarcie skansenu, w którym, dzięki pomocy Rady Rodziców, na placu szkoły zostały zgromadzone dawne maszyny  i narzędzia rolnicze. Ekspozycję nazwano: „Od ziarna do chleba- świadectwo minionych czasów”. Szkoły z innych miejscowości przyjeżdżały do nas na lekcje edukacji regionalnej.  Dnia 5 czerwca 2002 roku wspólną decyzją środowiska szkolnego- nauczycieli, rodziców i uczniów  szkole nadano imię Księdza Walentego. Postać księdza jest głęboko osadzona w realiach historycznych Jankowic. Jest nośnikiem wartości regionalnych, religijnych i tych uniwersalnych - ogólnoludzkich. Propagujemy je wśród naszych uczniów, ich rodziców i w całym środowisku lokalnym.  Duma z takiego Patrona wszystkich mobilizuje do wytężonej pracy

Od grudnia 2004 roku rozpoczęła się najpiękniejsza chwila naszej historii. Przeprowadziliśmy się do nowego, nowoczesnego i  przyjaznego uczniom budynku na miarę XXI wieku. Taki prezent otrzymaliśmy od władz naszej gminy.  Uroczystemu otwarciu towarzyszyły liczne marzenia oraz plany, na realizację których nie trzeba było długo czekać. Ambitnie tworzymy historię jankowickiej oświaty i gminy. Nasza szkoła jest placówką środowiskową. Jej misja, program wychowawczy i program rozwoju opierają się na trzech podstawowych wartościach uznawanych przez społeczność lokalną; to: praca, rodzina, Kościół.  Jesteśmy także  szkołą dbająca o wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny uczniów, rozwijającą talenty, pozwalającą na zdobycie takiego bagażu wiedzy i umiejętności, który pozwoli im na właściwe funkcjonowanie w dorosłym życiu.


Info

Linki

                                                                                                                                                                   Szablon pochodzi ze strony www.d4u.glt.pl